Rudarska 1, 72240 Kakanj
info@radioklubkakanj.ba

Suad Čobo, E79SUA, održao predavanje o aktivnostima RMZO BiH na međunarodnoj izložbi QSO Today

Suad Čobo, E79SUA, održao predavanje o aktivnostima RMZO BiH na međunarodnoj izložbi QSO Today

Od 17. do 18. septembra 2022. održana je Peta izložba QSO Today Virtual Ham Expo, koju je organizovao Eric Guth 4Z1UG, a podržali kompanija Flex Radio i Američka radiorelejna liga (ARRL). Posjetioci ove izložbe su imali priliku prisustvovati predavanjima iz raznih oblasti radioamaterizma, prezentacije radio tehnike od strane sponzora, te se uvezati sa brojnim radioamaterima širom svijeta. Prva ovakva izložba je napravljena u avgustu 2020. godine, a danas na njoj učestvuje preko 15.000 posjetilaca širom svijeta. Nastala je u potrebi za boljim povezivanjem radioamatera tokom pandemije koronavirusa, zbog čega se sve aktivnosti obavljaju u online formatu. Izložba se održava dva puta godišnje. Među 60 izlagača je učestvovao i Suad Čobo, E79SUA, ispred IT odjeljenja Radio mreže za opasnost koja radi pri Asocijaciji radioamatera u BiH. Suad je održao predavanje na temu Korištenja digitalnih tehnologija u komunikacijama tokom kriznih situacija, te prisutne upoznao sa načinima rada WINLINK, VARA, SVX linkovi, VoIP, HAMNET, sa primjerima korištenja ovih metoda od strane radioamatera u Bosni i Hercegovini i potencijalnim projektima u našoj zemlji vezanim za ove tehnologije. Također je predstavio i IARU protokol u kriznim situacijama, korištenje standardnog RMZO telegrama i način komunikacije za vrijeme krizne situacije. Nakon predavanja od 25 minuta je uslijedila diskusija, čiji je moderator bio Don Vlack K2DV, gdje je Suad odgovarao na sva pitanja gledalaca. Prezentacija je od strane organizatora i učesnika dobila sve pohvale, te je izražena potreba za implementacijom ovih tehnologija ne samo u BiH, već i u drugim zemljama svijeta, a posebno u SAD-u. Nakon završetka izložbe, sva predavanja, uključujući i ovo, narednih mjesec dana su bila dostupna samo za učesnike izložbe, a sada je ovo predavanje dostupno i za širu javnost.

Vaša reakcija
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tags:

Komentariši