Rudarska 1, 72240 Kakanj
info@radioklubkakanj.ba

Period od 1996. do danas

Odmah po završetku rata, vrše se pripreme i pristupa se obuci novih radioamatera, a 1999. godine, na 30. godišnjicu radio kluba, organizujemo zborovanje radioamatera Zeničko-dobojskog kantona „Ponijeri 99“ u periodu od 29. do 30. maja 1999. godine, gdje uzimaju učešće radioamateri iz Kantona i šire.

Iste godine u jesen obučeno je novih 19 operatora, a i dalje se nastavlja sa aktivnostima. Vraćaju se naši uređaji koji su sada uglavnom neispravni i u dosta lošem stanju, tako da smo ostali samo sa jednim ispravnim uređajem KT i jednim UKT. Sve se moralo krenuti ispočetka.

Međutim, većina operatora je krenula dalje u škole, a neki za poslom, tako da je u tom periodu došlo do velikog osipanja članstva i klub je ostao samo sa nekoliko operatora sa slabim radio uređajem i još slabijim antenama. Unatoč svemu, aktivnost članova je bila tolika da smo uspjeli i do nedavno barem sačuvati prostorije, što to nije slučaj kod većine radio klubova u zemlji.

Najveći je problem što ovakva udruženja nisu uzeta u program finansiranja tako da je to problem koji i danas postoji, dakle nije riješeno sistemsko pitanje finansiranja ovog udruženja koje je svima nama u onim najtežim situacijama značilo mnogo.

Godine 2005. počinjemo sa obukom u osnovnoj školi „Hamdija Kreševljaković“ i u maju iste godine „C“ klasu polaže novih 7 operatora, a „D“ klasu 5 operatora.

 

Kakanj, mart 2009. 

Tekst historijata: Olovčić Samir E74LOS
Pripremio: Čobo Suad E79SUA

Susret Radioamatera BiH i Šampionat ARG "Ponijeri 2011"

04. i 05. juna 2011. godine je održan Susret radioamatera Bosne i Hercegovine i državni Šampionat u ARG-u “Ponijeri 2011”, u organizaciji Radio kluba “Kakanj” i Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini. Na prvenstvu je učestvovalo jedanaest radio klubova iz Bosne i Hercegovine sa oko 300 takmičara. Takmičilo se u dvije discipline: amaterska radiogoniometrija na 80 metara, gdje je učestvovalo 116 takmičara, i amaterska radiogoniometrija na 2 metra, gdje su učestvovala 42 takmičara.  Kakanjski radioamateri su uložili mnogo truda u pripremu samog takmičenja, koje je prema mišljenju svih učesnika prvenstva, najbolje organizovano do tada. 

Prezentacija Radio kluba za Dan državnosti BiH 2011.

Učešće Radio kluba Kakanj na YOTA OE 2016 - Youngsters On The Air

Živi svijet kamenoloma

U narednom periodu, Radio klub “Kakanj” je nastavio sa dobrim rezultatima u domaćim i međunarodnim takmičenjima, uprkos veoma teškoj finansijskoj situaciji. 

2020. do danas

Aktivnost radio kluba je u ovo vrijeme dosta opala i mnogi operatori više nisu bili aktivni. U 2020. godini, pandemija COVID-19 je uzela maha u cijelom svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini od marta 2020. godine. Radioamateri iz Kaknja su odmah dali svoj doprinos, te je pokrenuta mala gradska Radio mreža za opasnost, koja je bila u planu da se uveže sa Civilnom zaštitom Opštine Kakanj. Svake noći tokom naredna dva mjeseca su održavani SKED-ovi u simpleksu. 

Od maja do novembra 2020. izvršeno je postavljanje opreme za SVX Link mrežu direktne konekcije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Njemačkoj, a na inicijativu našeg dugogodišnjeg člana Mehanović Hazima. Time su radioamateri iz Kaknja koji nemaju najbolji prolaz kroz ostale modove rada, uvezani u mrežu radioamatera širom Bosne i Hercegovine i svijeta. 

 

IN MEMORIAM

E73KH - SK
Hajrudin Kubat - Kube

Nažalost, 04. januara 2021. nas je napustio naš dugogodišnji predsjednik Radio kluba, Kubat Hajrudin – Kube E73KH i preselio na ahiret. Iza njega su ostali dugogodišnji rad na tome da naš klub postane jedan od najboljih u Bosni i Hercegovini, ali i njegov nesebični doprinos odbrani našeg grada tokom rata 1992-1995. 

Kako bi mu se odužili i očuvali njegov nesebičan trud, kakanjski radioamateri su se aktivirali početkom 2021. godine, uprkos lošoj finansijskoj i epidemiološkoj situaciji, te uzeli učešće u brojnim projektima. Naše aktivnosti možete pratiti u odjeljku Vijesti na našem web sajtu.