Rudarska 1, 72240 Kakanj
info@radioklubkakanj.ba

Postanite i Vi radioamater u Radio klubu Kakanj!

Postanite i Vi radioamater u Radio klubu Kakanj!

Radioamaterizam je pokret koji traje preko 120 godina. Radioamateri spajaju svoju ljubav prema elektrotehnici, fizici, astronomiji i sportu u jedinstven hobi. Oni su uvijek spremni na sve, jedini nas spajaju sa našim najdražima, u najtežim trenucima.

Radio klub Kakanj, u sklopu aktivnosti Primopredajne i Sekcije informacijskih tehnologija, ponovo organizuje Kurs za radioamaterske operatore kategorija ENTRY, NOVICE i CEPT. Polaznici kursa će imati priliku naučiti o osnovama radioamaterizma, elektrotehnike, ostvarivanja radio veza, korištenja radioamaterske opreme, konstrukcije radioamaterske opreme, telegrafije, upotrebe digitalnih tehnologija u radioamaterizmu, te radio veza u kriznim situacijama. Na kraju kursa će biti održan radioamaterski ispit, u skladu sa pravilima i zakonskim aktima Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Polaznici kursa dobijaju uvjerenja o pohađanju kursa i dozvole za korištenje radioamaterskog znaka.

Kurs je namijenjen prije svega mladima (ispod 26 godina života) iz cijele Bosne i Hercegovine. Časovi obuke će se održavati svake sedmice u prostorijama Radio kluba Kakanj (Rudarska 1) za kandidate sa područja Kaknja, dok su za ostala područja BiH pripremljeni online časovi, ali i prilika nastavljanja obuke u drugim radio klubovima.

Prijavite se do 10. marta 2023. godine i postanite i Vi jedan od 3 miliona radioamatera širom svijeta!

Uz radioamaterski pozdrav, 73!

Komentariši