Rudarska 1, 72240 Kakanj
info@radioklubkakanj.ba

Radio klub Kakanj na Izvještajnoj skupštini ARAuBiH u Doboj Jugu

Radio klub Kakanj na Izvještajnoj skupštini ARAuBiH u Doboj Jugu

U nedjelju, 11. decembra 2022. godine je održana Izvještajna skupština Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini u Doboj Jugu, kojoj su prisustvovali članovi Asocijacije iz cijele BiH.

Jednoglasno su usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju, te izvještaji menadžera ARAuBiH. Većinom glasova je usvojena i prethodna odluka o visini članarine u ARAuBiH, te odluka o dodjeli priznanja zaslužnim članovima ARAuBiH. Na kraju skupštine su dodijeljena priznanja najboljim takmičarima za takmičenja E7 VHF Kup i E7 Activity Contest.

Ispred Radio kluba Kakanj su ovoj Skupštini prisustvovali: Emin Šehić E71CQ, sekretar Radio kluba Kakanj, Suad Čobo E79SUA, koordinator Primopredajne i Sekcije informacijskih tehnologija i Benjamin Memčić E73BEN, koordinator Sekcije amaterske radiogoniometrije. Emin Šehić E71CQ je bio delegat ispred 6 članova našeg Radio kluba.

Suad Čobo E79SUA je na početku Skupštine izabran za člana Verifikacione komisije, a potom i člana Radnog predsjedništva Skupštine. Na ovoj sjednici je u ime Menadžera za mlade ARAuBiH podnio i izvještaj o radu mladih članova ARAuBiH za ovu godinu, odnosno aktivnostima na ljetnom YOTA kampu u Karlovcu, Republici Hrvatskoj, volontiranja mladih na trci Zenički noćni cener, Suadovo predstavljanje ARAuBiH i RMZO BiH na QSO Today Virtual Ham Expou, trenutnim rezultatima tokom decembarskog Mjeseca mladih u eteru, te iznio prijedlog za organizacijom subregionalnog YOTA kampa u Bosni i Hercegovini u jedinstvenom formatu, u saradnji sa Radnom grupom za mlade Regije 1 IARU-a. Za svoj izvještaj je dobio velike pohvale od svih prisutnih članova i nadu za proširenjem ovih aktivnosti i uključivanja većeg broja mladih u radioamaterizam.

Vaša reakcija
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tags: , ,

Komentariši